ARSA ALIM SATIM

Rema Grup olarak bünyemizde her nevi arsa alım ve satış işlemlerini sağlamaktayız.

Arsa alım satım işlemleri, tapuya gitmeden önce ve tapu dairesinde yapılacaklar olarak iki başlıkta ayrılıyor. 

Tapuya gitmeden önce arsa alım satım işlemleri nasıl yapılır?

- Alıcı sizseniz, satın alacağınız arsanın tapu fotokopisi ile arsanın bağlı olduğu belediyeye başvuruyorsunuz. 
- Satın alınan arsa ise sınırlarının belirlenmesini isteyin. 
- İmar bilgilerinin edinin. 
- Tapu işlemleri için gereken belgeleri edinin. 

Tapu dairesinde arsa alım satım işlemleri nasıl yapılır?

- Evraklarınız eksiksiz ise onaylanır ve sonra bir mesaj gelir. Mesajda tapu harcinin ödemesi ile ilgili randevu verilir. 
- Tapu harcı yatırıldıktan sonra tapu harç dekontları ve evraklar ilgili memura verilir. 
- Aklt odasında tapu kayıtları imzalanır ve müdürün imzasından sonra tapu belgesi teslim edilir.

Arsa alım satım işlemleri için gereken belgeler nelerdir? 

Satıcının;
- 6 aydan önce çekilmiş 1 adet fotoğraf
- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
- Temiz belgesi

Alıcının;
- 6 aydan önce çekilmiş 2 adet fotoğraf
- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

Arsa alım satım işlemlerinde ayrıca belediye rayiç belgesi ve tapunun aslı veya fotokopisi, ödemede kredi kullanılmışsa ipotek evrakları.