ENERJİ

Gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak ve çevreye verilen zararı en aza indirgeyebilmek için sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekiyor.

Sürdürülebilir enerji kaynakları, enerji kaynaklarını riske atmadan gerekli olan ihtiyacı karşılamak için üretilen enerjiye deniyor. Yenilenebilir enerji kaynakları da devamlılığı ve ihtiyacı karşılama konusunda en önemli rolü oynuyor.

Bunlar dışında;

Bir ülkenin kalkınması için en önemli madde enerjidir. Bu yüzden yenilenebilir enerji kaynakları önemlidir,

Fosil yakıt kullanımını azalttığı için çevresel açıdan önemlidir,

Yerli kaynakların geliştirilmesinde büyük öneme sahiptir,

Dışa bağımlılığı azalttığı için önemlidir,

Uluslararası anlaşmalara uyum sağladığı için önemlidir,

Yeni iş istihdamı sağlar ve işsizliği azaltır,

Elektrik götürmenin zor olduğu coğrafi bölgelere elektriğin kullanılmasını sağladığı için önemlidir.

Yenilenebilir Enerji
Rüzgar Santrali
Rüzgar Santrali Hizmetlerimiz