MADEN

NEPHELİNE NEDİR?

Nephelin serbest silis içermemesi, yüksek alkali ve alümina içermesi sebebiyle yüksek ergitme gücü ve dar erime aralığına sahiptir. Bu özelliği ile seramik, cam endüstrisine ideal uyum

gösteren karakteristik yapıda alternatifi olmayan bir endüstriyel mineraldir.

Bunca üstünlük ve alternatifsizliğe rağmen bu mineralin ticari işletime uygun rezervlerine Norveç, Kanada ve Çin dışında daha önce pek rastlanmadığı için aralarında Türkiye’nin de bulunduğu

pek çok ülkede kayda değer seviyede üretime başlanmamıştır. 

Şu anda Kanada ve Norveç’te faaliyetleri bulunan Sibelco şirketi monopolistik üretimiyle nefelinli siyenit piyasasını elinde bulundurmakta ve tek üretici olmanın verdiği rahatlıkla pazardaki

üreticileri kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmektedir.

NEPHELİNE SYNETİ KULLANIM YERLERİ?

Seramik

Porselen

Temizlik ürünleri

Aşındırıcılar

Plastikler ve Filtreler

Cam

Boya

Yalıtım

NEPHELINE KULLANIMI

REZERV BİLGİLERİ

Halen çalışılmakta olan ruhsat sahaları içerisinde kalan Buzluk dağı plütonda 2009 yılında bu yana 6000 metre karotlu sondaj, 10 ayrı yarma ve kanal numunelendirme çalışmaları, zenginleştirme çalışmaları, seramik, vitrifiye ve cam sektörü için AR-GE çalışmaları yapılmıştır.

Ruhsat sahaları içerisinde kalan Buzlukdağ plütonunda bu güne kadar tespit edilen en büyük Nefelin siyenit rezervi tespit edilmiştir.


Sahadaki görünür rezerv 4.000 m uzunluğunda 2.600 metre genişliğindedir.

Rezervin görünür derinliği olarak ortalama 400 metredir

Jeolojik hesaba göre toplam rezerv: 4.000 m x 2.600 m x 400 m =4.160.000.000

m3’tür.

% 50 jeolojik faktör çarpanı ile 4.160.000.000 m3 x 0,5=2.080.000.000 m3’tür.

Nefelin siyenitin ortalama yoğunluğu 2,7 ton/m3 alındığında:

TOPLAM REZERV: 2.080.000.000 m3 x 2,7 ton/m3= 5.616.000.000 ton’dur.

Bulunan bu rezerv dünyada tek bir plütonda bulunan nefelinli siyenit olarak 1.sıradadır.

İHRACAT DURUMU?

Dünyada ki en büyük ticari nefelinli siyenitleri Sibelco(Belçika) şirketinin 2 ayrı yerde bulunan firmaları tarafından yapılmaktadır. Sibelco dünyada nefelinli siyeniti ticari olarak üreterek pazarlayan tek firma olup bu hammadde de tekel konumundadır .

Firmanın yıllık Nefelin siyenit üretimi 1.050.000 Ton olup ,bu miktarın 700.000 tonu Kanada ve 350.000 tonluk kısmı da Norveç'te bulunan ocak ve tesislerinden üretilmektedir.

Nefelinli siyenit başlıca % 60-70'i cam sanayi, % 20 lik kısmı seramik sanayinde geri kalan kısmı da başta boya olmak üzere pek çok sektör tarafından kullanılmaktadır

Görüldüğü üzere Feldspat ortalama fiyatları ile Nefelin fiyatları arasında oldukça fark bulunmaktadır. Nefelinli siyenit miktarsal olarak % 10 luk bir rakam olsada tutarsal açısından % 30'luk pay almaktadır.

Bunun başlıca nedenlerinden birisi Nefelin rezervlerinin dünyada belirli bölgelerde olması (Kanada-Norveç) ve üretim maliyetlerinin yüksek olması ve pazarlara uzaklığıdır.