MADEN


NEPHELİNE SYENİTE TANIMI

Nephelin serbest silis içermemesi, yüksek alkali ve alümina içermesi sebebiyle yüksek ergitme gücü ve dar erime aralığına sahiptir. Bu özelliği ile seramik, cam endüstrisine ideal uyum gösteren karakteristik yapıda alternatifi olmayan bir endüstriyel mineraldir.

Bunca üstünlük ve alternatifsizliğe rağmen bu mineralin ticari işletime uygun rezervlerine Norveç, Kanada ve Çin dışında daha önce pek rastlanmadığı için aralarında Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülkede kayda değer seviyede üretime başlanmamıştır. 

Şu anda Kanada ve Norveç’te faaliyetleri bulunan Sibelco şirketi monopolistik üretimiyle nefelinli siyenit piyasasını elinde bulundurmakta ve tek üretici olmanın verdiği rahatlıkla pazardaki üreticileri kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmektedir.


NEPHELİNE SYENİTE KULLANIM YERLERİ
SeramikPorselen
Temizlik Ürünleri     Aşındırıcılar
YalıtımCam
BoyaPlastikler ve Filtreler


NEPHELİNE SYENİTE KULLANIM YERİ GÖRSELLERİ