İNŞAAT YAPIMI

Rema Grup olarak tecrübelerimiz ve gücümüzle anahtar teslim olarak zamanında inşaatlarınızı tamamlamaktayız.

Arsalarında bina inşa etmek isteyenlerin ilk olarak nerede ve nasıl bir yapı yapacaklarına ilişkin projelerini hazırlamaları; bu proje ve diğer gerekli belgeler ile belediyeden inşaat izni almaları gerekiyor. Bilindiği üzere, belediyeden ruhsat alınmadan inşaatına başlanan yapıların tespiti halinde, belediye söz konusu ruhsatsız yapıları yıkıyor.


Yapı izni alınmadan önce, yapı sahibi veya vekillerince bağlı bulunulan Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine ve ilgili belediyelere başvurularak aplikasyon tutanağı, röperli kroki, röperli kroki veya imar durumunu gösteren belgenin alınması gerekiyor.

İnşaat ruhsatı için gerekli olan belgeler şu şekilde sıralanıyor:

Dilekçe
Taahhütname
Tapu Senedi
Vekaletname ve muvaffakatnameler (Gerektiğinde)
Mimari proje
Statik proje
Elektrik, mekanik tesisat projeleri
Çevre ve peyzaj projeleri
Yol ve alt yapı katılım payı ödendi belgeleri
Teknik kontrol için istenecek diğer belgeler (Gerektiğinde)

Yukarıda sıralanan belgeler ile yapılan başvurunun ardından projenin onaylanması ve ruhsatın verilmesi halinde inşaata başlanılabiliyor. Ancak inşaat yapım aşamaları burada bitmiyor.

Yapı inşası sırasında, inşaatın projesine uygun olarak yapılması gerekiyor. Aksi takdirde; ruhsatın verildiği projeye uygun olarak inşa edilmeyen yapılara "Yapı Kullanma İzni" verilmiyor. Peki nedir bu yapı kullanma izni?

Yapı Kullanma İzni:

İskan olarak da bilinen yapı kullanma izni, ruhsatlı bir projenin, inşaat çalışmaları bittikten sonra, söz konusu yapıda oturumun başlaması için binanın sahip olması gereken belge olarak tanımlanıyor.

İnşaatı biten yapıların projesine uygun olarak yapılıp yapılmadığı gibi inceleme konusuna giren hususlar belediyelerin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimleri tarafından yapılıyor.

Yapı kullanma izin belgesinin alınabilmesi için, inşaat müteahhidinin gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeye başvuruda bulunması, yapı kullanma izin belgesi için dilekçe doldurması gerekiyor. Ayrıca yapı kullanma izin belgesi için gerekli belgelerin temin edilmesi ve yapı kullanma izin belgesi harcının da ödenmesi gerekiyor.

Yapı kullanma izin belgesi için gereken belgeler:
Yapı Kullanma İzni istemi içeren dilekçe,
Tapu kaydı bilgileri,
Vergi Dairesi'nden İlişki Kesme Belgesi,
Dış Kanal Belgesi (İZSU),
Telekom Olur Yazısı,
Proje Müellifleri Raporu,
Yapı Denetim Kuruluşu'nun Raporu,
Cephe fotoğrafları – (13/18 cm),
Emlak/Çevre Temizlik Vergisi Yoktur Yazısı,
SSK'dan alınan Borcu Yoktur Belgesi.

İskan belgesinin alınacağı yapı eğer asansörlü ise bu durumda istenen diğer belgeler şu şekilde sıralanıyor;

Asansör firmasından; TSE Belgeleri,
Garanti Belgesi,
Mühendislerin SMM Belgeleri,
Muayene Raporu – 4 adet
Muayene fişi,
Uygulama projeleri,
Sığınak Raporu,
Yangın Tesisat Raporu.